"IPP: Integrale Personeelsplanning"
Quick Wins èn Structureel...
INTEGRAAL
PERSONEEL
Meer dan 25 jaar ervaring...
PLANNING
Wat Bas in mijn ogen typeert is zijn scherpheid op wat er gebeurt m.b.t. integrale processen en in b... Lees meer >